Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Đi khám tại phòng khám riêng cùng bác sĩ nam và cái kết